(0094) TOÀN TÂM CỐNG HIẾN

(0094) TOÀN TÂM CỐNG HIẾN
Thực tài, thực học gắn liền nhau,
Bền chí học, tài tăng tiến mau!
Người có tài toàn tâm cống hiến,
Công, danh càng dễ để ngàn sau!
(8/1998)

Đã giới thiệu:
*2015 :
16/2 ,

*2016 : 15/5 (379)

*2017 : 24/7


  

bình luận

bình luận