(0073) HẠNH PHÚC BAY XA

(0073) HẠNH PHÚC BAY XA
Có hạnh phúc mà chẳng nhận ra,
Không giang tay nắm để bay xa!
Giờ đây tìm lại mong gì được,
Còn trách chi ai, cứ trách ta!
(8/1964) 

*2016 : 20/5 (390)

*2017 : 13/12

bình luận

bình luận